Úvodní strana
Správa nemovitostí
Realitní činnost
Oceňování nemovitostí
Odkazy
Kontakt

Realitní činnost

Naše činnost přímo navazuje na fungování realitní kanceláře DOSIN, kterou založil a provozoval jednatel společnosti STABIL INVEST s.r.o. Ing. Ivan Nožička v letech 1990 – 2000. S těmito dlouholetými zkušenostmi a využitím nejmodernějších marketingových postupů pro Vás rádi zajistíme:

 • výhodný prodej i pronájem Vašich nemovitostí a to i formou veřejné dražby
 • vyhledání vhodné nemovitosti podle Vašeho zadání
 • prodej bytů v osobním vlastnictví včetně potřebných podkladů (prohlášení vlastníka, smlouva o výstavbě, ...)
 • kompletní vyřízení převodů nemovitostí v rodině (darování, věcná břemena)
 • převody družstevních nemovitostí
 • zpracování prohlášení vlastníka, případně smlouvy o výstavbě
 • kompletní privatizaci bytového fondu firmy, obce
 • posouzení návratnosti investice (studie proveditelnosti záměru)

Vaši nemovitost prohlédneme, vyfotografujeme, prověříme její dokumentaci a připravíme ji k nabídce. Po dohodě sepíšeme zprostředkovatelskou smlouvu, kterou mimo jiné potvrdíme předání a úplnost všech potřebných dokladů. Vaši nabídku, či poptávku zavedeme do databáze a kromě běžné inzerce zajistíme její zveřejnění na internetu. Zajistíme její prohlídky se zájemci. Po prověření jejich bonity připravíme podklady pro sepsání kupní či nájemní smlouvy. Následně zajistíme vklad smluv do katastru nemovitostí.

Po celou dobu Vás bude mít v péči konkrétní obchodník (makléř).

Poradíme Vám také se zajištěním financování nákupu vyhlédnuté nemovitosti. Náš finanční poradce Vás osobně navštíví a nabídne Vám formu financování, která bude nejblíže Vašim možnostem a představám. Spolupracujeme se všemi významnými bankami a stavebními spořitelnami.

Pro Vámi nakoupené nemovitosti (domy, byty) dokážeme zajistit správu a to jak ekonomickou (předpis, evidence, příp. vymáhání nájemného), tak technickou (revize, odstraňování havarií, ..). Jako mnoho našich klientů – investorů i Vy můžete být svědky naplnění hesla „ Dobrá investice se vrací!“ Stačí k tomu jediný telefonát na číslo 603 287 421, či vyplnění poptávkového e-mailu .

Jako koncesovaný dražebník jsme oprávněni provádět prodej nemovitostí též formou:

Veřejné dražby

Pro likvidátory, správce konkursní podstaty, orgány státní správy, obce, ale také pro soukromé fyzické i právnické osoby rádi zajistíme veřejnou dražbu nemovitého, ale i movitého majetku. Vzhledem k přesné právní úpravě, kdy úkony dražebníka podléhají pravidelné kontrole ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, může být dražba výhodnější alternativou k obvyklému přímému prodeji. Pro mnohého zákazníka může být důležitá i jistota plynoucí ze zákonné povinnosti dražebníka být pro škody z výkonu činnosti pojištěn.

Výhody dražby se projeví především tam, kde

 • je vyhlášková (administrativní) cena nemovitostí výrazně vyšší, než reálná tržní cena, neboť v případě dražby platí daň z převodu nemovitosti kupující a to z ceny skutečně dosažené dražbou, bez ohledu na cenu odhadní
 • lze předpokládat větší zájem o nabízenou nemovitost (věc movitou). Při vhodně nastavené vyvolávací ceně se v dražebním boji dražitelé často nechají strhnout k částkám, které by jinak nebyli ochotni zaplatit
 • se jedná o složitě prodejný majetek. Vhodným nastavením vyvolávací ceny (např. za 1 Kč), lze přilákat dostatek kupců, kteří pak vylicitují reálnou prodejní cenu. Obdobně lze k úspěchu dražby dospět povolením pro licitátora snížit o předem dohodnutou částku vyvolávací cenu, pokud nikdo z účastníků dražby nenabízí alespoň zveřejněnou vyvolávací cenu
 • prodávajícímu záleží na bezpečnosti prodeje. Prakticky (na rozdíl od přímého prodeje) nemůže dojít k situaci, kdy prodávající nemá nemovitost ani peníze (vlastnictví přechází na vydražitele až po úhradě ceny dosažené vydražením)
 • je důležitá transparentnost prodeje a objektivní stanovení ceny. Tehdy, když by jiným způsobem prodeje mohl být převod majetku zpochybňován činnost likvidátorů, správců konkursní podstaty, ale též zpeněžení sporného dědictví ....
 • je třeba zamezit následnému uplatňování vad. Po zaplacení přechází předmět dražby na kupujícího k okamžiku příklepu, a to ve stavu, v němž se nacházel. Pokud navrhovatel dražby (prodávající) nezamlčel právní, či faktické vady majetku, je pro kupujícího obtížné cokoliv dodatečně změnit

Konzultaci k vhodnosti prodeje vašeho majetku dražbou Vám poskytneme rádi
a bezplatně na telefoním čísle: 466 535 550

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.